KPSS SINAVI SONUÇLARI

July 5, 2008

Bütçe Terimleri Sözlüğü

Filed under: Kpss Dersleri,Maliye — hurriyetilan @ 1:21 pm

ABS : ( Bkz. Analitik Bütçe Sınıflandırması)

A Cetveli: Bütçe kanunlarının birinci maddesi ile verilen ödenegin bütçe kod yapısı dahilinde hizmetlere dağılımını gösteren “harcama ve borç vermenin” yani giderin cetvelidir.

Açık Bütçe Politikası: Devletin, ekonomik durgunluğu ve işsizliği önlemek gibi bir takım ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla bütçe açığını bir ekonomi politikası aracı olarak kullanmasıdır. (more…)

Blog at WordPress.com.