KPSS SINAVI SONUÇLARI

August 6, 2008

Sorun Belli… Çözüm De Belli

Filed under: kpss askerlik — hurriyetilan @ 2:02 pm
Tags:

Askerde olup da yerleştirmesi yapılanların sorununu kim çözecek? Bu yıl 12 bin aday atandı. Yerleştirmelere ilişkin tebligatlar bazı kurumlarca adaylara gönderilmeye başlandı bile.. Ancak, 15 gün içinde veya belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle iki ayı içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir. Buna askerde olanlar da dahildir. Fakat burada şu önemlidir. Askerde olanlar dava açamları halinde davaları kazanmaktadır. Peki ne yapılmalıdır? (more…)

July 31, 2008

Yerleştirmesi Yapılan Ancak Askerde Olanlar Ne Yapmalı?

Filed under: kpss askerlik — hurriyetilan @ 11:25 am

July 5, 2008

KPSS- B yerleştirmeleri sırasında askerlik görevini yapan kişiler bir hak talep edebilir mi?

Filed under: kpss askerlik — hurriyetilan @ 10:39 am

DMS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi 1999 yılında yürürlüğe girmiş ve ilk sınav da 1999 yılında yapılmıştır. Daha sonra DMS-Öğretmenlik, KMS ve son olarak da KPSS sınavları yapılmıştır. Askeri görevlerini yapmakta iken birliklerinden gerekli izinleri alan adaylar bu sınavlara askerde iken de katılabilmekteydi. Ancak sınav sonrasında ilan edilen boş kadrolara askerde veya askerlik görevi öncesinde başvuran ama atamasının yapıldığı tarihte askerde olanların durumu hakkında 657 sayılı Kanunun 62’nci maddesinden kaynaklanan çeşitli sorunlar yaşanmaktaydı. Öyleki kamu kurumları arasında farklı farklı uygulamalar olabilmekteydi. Kimi kurumlar askerliği çok özel bir durum olarak belirtip askerlik sonrası ilgili kişiyi göreve başlatırken, kimi kurumlarda 657 sayılı Kanunun 62’nci maddesinde belirtilen sürelerde göreve başlamayan adayların atamalarını iptal etmekteydi. Ancak, son dönemlerde verilen yargı kararları ile uygulama birliği sağlanmış görünmektedir. Bu çerçevede Danıştay kararı temel alınarak hazırlanan dosyayı görmek için tıklayın.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 63’üncü maddesinde yer alan; “Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.” hükmünde belirtilen altı çizili hüküm çerçevesinde atama işlemi yapıldığı esnada askerde olanların atamalarının iki aylık süre sonunda iptal edilip edilmeyeceği hususunda yargı kararları çerçevesinde uygulama yön bulmuştur. (more…)

July 4, 2008

ASAL, askerliğe ilişkin sık sorulan sorulara verdiği cevapları yayımladı

Filed under: kpss askerlik — hurriyetilan @ 11:39 am

Aşağıdaki sık sorulan sorular dosyası MSB Askere Alma Dairesinin WEB sitesinden alınmıştır.

İnternet üzerinden veya e-mail ile erken sevk için

müracaat edebilir miyim ?

İnternet üzerinden veya e-mail ile erken sevk müracaatında bulunmanıza imkan bulunmamaktadır.

İnternet üzerinden veya e-mail ile yedeklik yoklamasını yaptırabilir miyim ?

İnternet üzerinden veya e-mail ile yedeklik yoklaması yaptırmanıza imkan bulunmamaktadır. Askerlik şubesine bizzat başvurarak veya posta ile müracaat edebilirsiniz. (more…)

Yerleştirmesi Yapılan Ancak Askerde Olanlar Ne Yapmalı?

Filed under: kpss askerlik — hurriyetilan @ 11:08 am

Son KPSS yerleştirmeleri 27 Ocak 2006 tarihinde ÖSYM’nin sitesinde açıklanmıştır. Şimdi kamu kurumlarınca adaylara tebligat yapılacak olup, bu tebligat sonrasında ikametgahı ile aynı yerdeki bir kamu kurumuna yerleşenler ertesi gün, ikametgahından farklı bir yerdeki kamu kurumuna yerleşenler ise 15 gün içerisinde göreve başlayacaklardır. Peki askerde olanlar (hem memurlarlar hem 4/B’liler açısından) ne yapmalıdır? (more…)

KPSS ve Askerlik

Filed under: kpss askerlik — hurriyetilan @ 11:07 am
Tags:

Askerdeyken KPSS’ye girebilir miyim? Yerleştirmelere katılabilir miyim?

Askeri birliğinizden izin almak kaydıyla asker iken KPSS sınavlarına girmenize engel bir durum bulunmamaktadır.

Askerdeyken yerleştirme işlemlerine katılmanıza da engel bir durum yoktur. Ancak, MEB bu yılki öğretmen alımlarında, Askere Alma Daire Başkanlığından aldığı bilgileri başvuru ekranına yansıtmış ve böylece adayların askerlik durumu bilgisine göre başvuru imkanı sağlamıştır. MEB’in sisteminde kimin askerlik yaptığı, kimin tecilli olduğu, kimin bakaya olduğu görülebilmektedir. MEB, bu bilgiye dayanarak askerde olanların başvuru imkanını kaldırmıştır.

ÖSYM, 2007 yılı Aralık ayı itibariyle henüz böyle bir alt yapıya sahip değildir. Ancak, önümüzdeki yıllarda, ÖSYM’den askerlik durum bilgilerini ASAL’dan alabilir ve askerde olanların başvuru imkanını kaldırabilir. Bugün itibariyle askerde olanlar da KPSS yerleştirmelerine katılabilmektedir. Ancak, yerleşenler, göreve başlayamadığında atamaları iptal edilmektedir. Bu halde nasıl hak aranacağına dair detaylı açıklama için tıklayınız.

Create a free website or blog at WordPress.com.