KPSS SINAVI SONUÇLARI

August 16, 2008

MEB, 20 ADET MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI KADROSU İÇİN SINAV AÇTI

Filed under: Kpss Bilgi — hurriyetilan @ 8:12 am

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 Adet Müfettiş Yardımcılığı Kadrosu İçin Sınav Açtı. Sınav Başvuruları 26 Ağustos-6 Ekim Tarihleri Arasında Alınacak.Milli Eğitim Bakanlığı, 20 adet müfettiş yardımcılığı kadrosu için sınav açtı. Sınav başvuruları 26 Ağustos-6 Ekim tarihleri arasında alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, 7. dereceden 20 adet müfettiş yardımcılığı kadrosu için Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı düzenliyor. Sınav, 26 Ekim 2008 Pazar günü saat 10:00’da Ankara’da yapılacak. Sınav başvuruları 26 Ağustos -6 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınava; Hukuk, Siyasal Bilgiler İktisat, İşletme ile İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden veya bunların denkliği, yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurdışı yükseköğretim programlarından mezun olanlar katılabilecek.

Ayrıca, sınava girebilmek için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen, devlet memuru olabilmek için aranan nitelikleri taşımak; ÖSYM tarafından 2007 ve 2008 yıllarında yapılan KPSS‘lerde, KPSSP65 puan türünden en az 75.000 ve daha daha yukarı puan almış olmak; sicili ile yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda tutum ve davranışları yönünden müfettiş yardımcılığına alınmasına engel hali bulunmamak; giriş sınavına birden fazla katılmamış olmak; müfettiş yardımcılığı giriş sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1978) ve daha sonraki tarihte doğmamış olmak); görevini yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığını ve sağlık durumunun iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olduğunu yazılı olarak beyan etmek şartları aranacak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SINAV ÜCRETİ

Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı’na katılmak isteyenler, başvuru formu bilgi girişini İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile internet üzerinden yaptıktan sonra İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alacakları onaylı Sınav Başvuru Formu ile başvuru için gerekli belgeleri Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 6. Kat B Blok 06600 Bakanlıklar/Ankara adresine şahsen ya da APS veya özel hızlı posta servisi aracılığı ile gönderecekler. Postadaki gecikmeler ise dikkate alınmayacak.

Başvurusu kabul edilen adayların Sınav Giriş Belgesi 18 Ekim 2008 tarihinden itibaren adreslerine postalanacak. Başvurusu kabul edilmeyen adaylar itirazlarını Teftiş Kurulu Başkanlığı’na yapacak. Sınava katılacaklardan, sınavla ilgili iş ve işlemler ile basılı evrak karşılığında 30 YTL ücret alınacak.

SINAV KONULARI

Sınav konuları ise şöyle:

-Hukuk (TC Anayasası, İdare Hukuku (Genel Esaslar-İdari Yargı-Türkiye’nin Yönetim Yapısı), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar, Hukuki İşlemler, Haksız Fiil, Sebepsiz Zenginleşme), Ceza Hukuku)

-İktisat ve İşletme (İktisat teorisi (Mikro İktisat-Makro İktisat), Milli Gelir ve İstihdam, İşletme İktisadı ve Yönetimi, İşletme Denetimi)

-Maliye ve Muhasebe (Genel Maliyet Teorisi ve Maliye Politikası, Kamusal Maliye (Bütçe, Bütçenin İşlevleri, Bütçe İlkeleri, Bütçe Türleri, Bütçenin Hazırlanması, Bütçenin Devamı), Genel Muhasebe, Bilanço Analizi ve Teknikleri.)

-Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi)

Adayların yazılı sınavda başarılı kabul edilebilmeleri için, yabancı dil dışındaki her konu grubundan aldıkları puanın 60 ve bu puanların ortalamasının 70’den aşağı olmaması gerekiyor.

Yazılı sınavda başarılı olan ve başarı sıralamasında belirtilen kontenjan sıralamasının iki katı arasına giren adaylara sözlü sınav yeri, günü ve saati ayrıca yazılı olarak duyurulacak.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: