KPSS SINAVI SONUÇLARI

August 9, 2008

Bilgisayar Sertifikası Soruları

Filed under: Uncategorized — hurriyetilan @ 9:16 am

3 Haziran 2008 tarihine kadar devam edecek olan 2008/3 KPSS tercih işlemlerinde en çok sorulan soru bilgisayar sertifikalarına ilişkindir. Bu konuya ilişkin olarak kılavuzda açıklamalar yapılmış olmasına karşın, bazı konulardaki belirsizlik adayların kafalarının karışmasına neden olmaktadır.

2008/3 KPSS TERCİH KILAVUZUNDA YER ALAN MADDDELER

3.8. Başvuru şartları arasında “MEB’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak” niteliği aranan kadroları, MEB’den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikası, MEB’den Onaylı Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir.

3.9. Adaylardan istenilen sertifikaların, Milli Eğitim Bakanlığından veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış olması gerekmektedir.

3.10. Örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, “M.E.B.’dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine ve aynı şekilde daktilo dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar da, “M.E.B.’dan Onaylı Daktilo Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir.

SERTİFİKALAR MEB ONAYLI OLMAK ZORUNDA DEĞİL

Yukarıda yer verilen 3.9 maddesinde de görüleceği üzere sertifikalar, bir yükseköğrenim kurumundan alınmış olsa dahi geçerlidir. Sadece MEB’den alınma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu bağlamda örneğin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin bilgisayar işletmenliği kursuna katılan ve sertifika alan bir adayın bu sertifikası geçerlidir.

BİLGİSAYAR DERSİNİN KREDİSİ KONUSUNDA BİR BELİRLEME BULUNMUYOR

“MEB’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak” şartı aranan kadroları, 3.10 nolu maddede de belirtildiği üzere, örgün eğitimde zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alanlar da tercih edebilecektir. Bu konuda 4 kredi  veya 10 kredi veyahuttta 2 dönem gibi belirlenmiş bir kriter bulunmamaktadır. 1 dönem ve 4 kredi de olsa, bilgisayar dersinin alınmış olması yeterlidir ve bu durumdaki adaylar “MEB’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak” şartı aranan kadroları tercih edebilecektir.

AÇIK EĞİTİM YOLUYLA ALINAN BİLGİSAYAR DERSİ

3.10 maddesinden de görüleceği üzere sadece örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adayların bu belgeleri, “M.E.B.’dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine haizdir.

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KADROSU

Kılavuzda “M.E.B.’dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak” şartı aranan kadrolar yanında ayrıca Bilgisayar İşletmeni kadrosu yer almaktadır. Bu ikisi farklı farklı hususlardır. “Bilgisayar İşletmeni” bir kadro; “M.E.B.’dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak” şartı ise bir niteliktir. Bu hususa dikkat edilmelidir.

“Bilgisayar İşletmeni”kadrouna ilişkin olarak kılavuzda yapılan açıklama şu şekildedir:

“2.2. BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
“Bilgisayar İşletmeni” kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların;
a) Öğrenim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmaları veya,
b) Öğrenim kurumlarının diğer bölümlerinden mezun olanların Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmaları,
şarttır.”

Yukarıdaki maddeye göre bilgisayarla ilgili bir bölüm bitirenlerin ayrıca sertifika almasına gerek yoktur. (a) veya (b) bentlerinde yazan şartlardan birinin bulunması yeterlidir. Bilgisayarla ilgili bir bölüm mezunu olmayanların MEB’den onaylı sertifikaya sahip olması halinde “Bilgisayar İşletmeni” kadro veya pozisyonlarını tercih etmeleri mümkündür.

SERTİFİKALARA EN SON NE ZAMAN SAHİP OLUNMALIDIR?

Kılavuzda bu konuda net bir açıklama yer almaktadır. 3.1. nolu madde şu şekildedir: “Adayların, tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; askerlik durumunu gösterir belge vb. diğer belgelere, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir.”

Yani belgelere en son 3 Haziran 2008 tarihi itibariyle sahip olunmalıdır.

HANGİ BELGELER MEB ONAYLI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ SERTİFİKASI SAYILIR?

işte  en problemli ve bilinmeyenli konu budur. Bir çok aday farklı adlar altında kurslardan sertifika almıştır. Ve bu sertifikalara sahip bir aday olarak, “M.E.B.’dan onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak” şartı aranılan kadroları tercih edip edemeyeceğini sormaktadır. Bu belgelerin denk olup olmadığına karar verecek olan olan Milli Eğitim Bakanlığıdır. MEB’in bu konuda yapmış olduğu bir açıklamaya ulaşamadık.

… Eğitim Merkezinden “Bilgisayar Meslek Dalı Eğitim Programları Sertifikası” alanlar, yerleştirme işlemlerinde “M.E.B.’dan onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak” şartı aranılan kadroları tercih edebilirler mi?

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: