KPSS SINAVI SONUÇLARI

July 20, 2008

KPSS Yerleştirmelerini Kim Yapmalı?

Filed under: Kpss Bilgi — hurriyetilan @ 9:07 am

Takvim Gazetesi yazarlarından Erdal Aydın, ÖSYM’nin memur yerleştirmelerinden çekilmek istediğini belirtti. Bu oldukça önemli bir konudur. Zira ÖSYM, ÖSS’ye verdiği önemi KPSS’ye göstermemektedir. ÖSS ile ilgili her habere yanıt veren ÖSYM Başkanlığı, son olarak 2008/3 yerleştirmelerindeki skandala ilişkin hiçbir açıklama yapmamıştır

Memur yerleştirmeleri 1999 yılında başlamıştır. O zamanki tanımlaması DMS şeklinde idi. Sınav ÖSYM tarafından yapılırken, yerleştirme ve tercih işlemleri Devlet Personel Başkanlığı tarafından yürütülmekteydi. Ancak, 2002 yılında yerleştirme ve tercih işlemleri Devlet Personel Başkanlığından alınarak ÖSYM’ye verildi. O günlerde Bakan Tayfun İçli tarafından yapılan açıklamayı görmek için tıklayınız. O günkü Bakan Sayın İçli’nin basın açıklamasının son kısmında da görüleceği üzere yerleştirme işlemi de ÖSYM tarafından yapılmasına rağmen, danışmanlık işleri yani ÖSYM’nin yaptığı yerleştirmelere ilişkin vatandaşları bilgilendirme işlemleri Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

ÖSYM’YE DEVİRDEN SONRAKİ İLK DEĞERLENDİRMEMİZ

ÖSYM Başkanlığı, 2002 yılında ilk defa yapmaya başladığı yerleştirme işlemlerinden bugüne değin, hep yanlış yapmaktadır. 2002 yılında yaptığımız haber  için tıklayınız. 2002 yılında birden fazla yanlış yapılınca, o günlerde yaptığımız değerlendirme şu şekildeydi:

“Aşağıda yapmış olduğumuz açıklamalar kesinlikle bir kurum (bu bağlamda ÖSYM) hedef alınarak yapılmamıştır. Biz konuyu ayrıntılı olarak bildiğimiz için, yerleştirme işlemlerinin, bu işi bilen ve bu konulara hakim (657 ve ilgili mevzuat) uzmanlar istihdam eden Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılmasını istiyoruz.
Bu bağlamda bir noktanın da altını çiziyoruz. Bilgisayar makinesinin ÖSYM veya başka bir yerde çalışmasının hiçbir önemi yoktur. Bu teknik bir konudur. Optik okuyucusu olan her kurum (ÖSYM, MEB, DPB) bu işi rahatlıkla yapabilir. Çünkü iki husus çok önemlidir. Birincisi, işlemlerin optik okuycu ile yürütülmesi, ikincisi ise taban puanların açıklanmasıdır. Devlet Personel’in yapmış olduğu en büyük hata, taban puanları açıklayamaması olmuştur. Bunun sebebi de söylenildiği üzere, torpil değil bu kurumda çalışan bilgisayar mühendislerinin teknik kapsasitesidir. Önemli olan yerleştirme işlemlerindeki hukuki bilgidir. Aşağıda bu konuya ilikişkin sadece bir kaç örnek verilmiştir. ÖSYM’nin KPSS kılavuzunda yapmış olduğu hataların bunlarla sınırlı olmadığının bilinmesini istiyoruz.”

YERLEŞTİRMEYİ DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI YAPMALI

Memurlar.net olarak 2002 yılında yapmış olduğumuz değerlendirmeyi hala korumaktayız. ÖSYM, ihtisas sahibi olduğu sınav işlemlerini yürütmelidir. Yerleştirme ve tercih işlemleri ise, bu konudaki ihtisas sahibi olan Devlet Personel Başkanlığınca yerine getirilmelidir.

Diğer taraftan burada şu hususa da değinmek gerekmektedir. ÖSYM, 2007 yılına kadar, KPSS yerleştirmelerini hep yapmak istemiştir. Ancak, 2007 yılından itibaren, işlemler internet üzerinden yapılmaya başlayınca bu isteklerinden vazgeçtiler gibi görünmektedir. Bunun da en büyük nedeni;

1- Kurumun ihtisas sahibi olmadığı bir konuda açılan yüzlerce dava ile muhatap olması,

2- KPSS tercih kılavuzlarının basılı metinleri artık satılamadığı için gelir elde edilememesidir.

Bu iki nedenden dolayı ÖSYM’de, KPSS yerleştirme işlemlerini bırakma eğilimi yükselmektedir. Bu noktada, hata yapılması kaçınılmazdır. 2008/3 tercih işlemlerindeki hata bu türden bir hatadır. Tüm sistem bir kaç teknik personele teslim edilmiştir. Söz konusu bu personel, kılavuzlarda yazılı olan hükümleri bilgisayar yazılımına dönüştürmede dahi, umursamaz bir tavır takınmaktadır.

KPSS yerleştirme işlemlerinin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla, bu görevin Devlet Personel Başkanlığına verilmesi en doğru seçenek olarak görünmektedir.

Optik okuyucuların olması ve taban puanların yayımlanması, torpilin önüne geçen iki mekanizmadır. Bu iki mekanizma şuana kadar hem MEB hem de ÖSYM tarafından başarılı bir şekilde çalıştırılmıştır. Bu mekanizmanın Devlet Personel Başkanlığında olması halinde de yine torpil iddiaları olmayacaktır. Buradaki en büyük artı fayda ise yerleştirmeyi, bu konuda ihtisas sahibi bir kurumun yapacak olmasıdır.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: