KPSS SINAVI SONUÇLARI

July 15, 2008

İki Kez Yerleşememe Hangi Durumları Kapsıyor?

Filed under: Kpss Bilgi — hurriyetilan @ 8:08 am

KPSS´ye ilişkin yönetmelikte son yapılan değişiklikte şu hükme yer verilmiştir: “Yapılan yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadroya yerleştirilip ataması yapılanlar, daha sonraki personel alımları için, yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar”.

Bu hükme göre aynı puanla bir daha yerleşme olmayacaktır. Örnek verecek olursak 2004 KPSS-B puanı ile memur olarak atanan bir aday aynı puan türü ile bir daha merkezi yerleştirmelere katılamayacaktır. Ancak puan türü farklı olduğu için ve eğer varsa bu aday öğretmenlik veya KPSS-A kadrolarına başvurabilir.

Diğer taraftan söz konusu yerleşen aday, 2006 yılında yapılması muhtemel bir sınava girerse yine yerleştirmelere katılabilir. Zira yönetmelik “yerleştirilmesine esas puan” demektedir. Bu kişinin yerleşmesini sağlayan puan 2004 KPSS-B puanıdır.

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin birinci maddesinde sınavın “ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi” için yapılacağı belirtilmektedir. Ancak, uygulamada memur olarak çalışanlarda bu sınava girmektedirler. Ve yine uygulamada çalışan memurlar KPSS ile herhangi bir yere yerleştirilmeleri ve çalıştıkları kurumlardan muvafakat halinde yerleştirildikleri yeni memuriyet kadrolarına atanabilmektedir.

Çalışan memur istifa yoluyla, yerleştiği yeni kadroya geçiş yapabilir mi?

Bu noktada önemle bir şeyi belirtmek istiyoruz. Çalışan memurun, KPSS ile yerleştiği bir memuriyet kadrosına, tespit edilmeyeceğini düşünerek, istifa yolu ile geçmek istemesi oldukça riskli bir durumdur. Son olarak 2003 yılı içerisinde imam hatip olarak çalışırken KPSS ile yerleştirildikleri öğretmen kadrolarına istifa ederek göreve başlayan 45 aday öğretmenin, bu durumlarının tespiti üzerine görevlerine son verilmiştir. (Devlet memuru, isitifa etmesi halinde, 657 sayılı Kanunun 97´inci maddesine göre istifa şekline bağlı olarak da değişmek üzere en az 6 ay yeniden memuriyet kadrosuna dönememektedir.) Bu nedenle, bu tür durumlar için mutlaka çalışılan kurumdan muvafakat almak gerekmektedir. Ancak, aday memurlar için muvafakat alınsa dahi geçiş yapmak mümkün değildir. Çünkü, 657 sayılı Kanunun 54´üncü maddesi gereğince aday memurken başka bir kuruma nakil yapılmaz.

Çalışan memur istifa ederek hangi görevlere başlayabilir?

Bu konu ile ilgili olarak çalışan memurlar şunu yapabilirler: 657 sayılı Kanunda yer alan ve istifa halinde en az 6 ay bekleme süresi öngören hükümler sadece memuriyet kadroları için geçerlidir. Yani bu süreler 657´e tabi kadrolardan 657´e tabi başka bir kadroya yapılacak atamalarda söz konusudur. Ancak, KPSS ile 657´e tabi olmayan kadrolara da atama yapılmaktadır. Örneğin KİT´lerde çalışan personel temel olarak 399 olarak adlandırılan bir KHK´ye (Kanun Hükmünde Kararname) tabidir. Şayet bir memur, KPSS´ye girer ve 399 tabi KİT´lerdeki bir sözlşemeli pozisyonu tercih eder ve puan durumuna göre buraya yerleşmeye hak kazanırsa, bu aday istifa ederek bu yeni görevine başlayabilir. Ayrıca bu durum için muvafakat almaya da gerek yoktur. Bu durum aynı şekilde şu an için 399´a tabi olarak çalışıp da daha sonra KPSS ile bir memur kadrosuna yerleşecek adaylar için de aynen geçerlidir.

Muvafakat alınamaz ise ne yapılmalıdır?

Kamu kurumları genel olarak yeterli personeli olmadığını gerekçe göstererek muvafakat vermeyebilmektedir. Bu halde ilgili kişilere sadece dava açmak yolu kalmaktadır. Davanın nasıl sonuçlanacağı ise ilgili kişinin idarenin savlarını çürütmesine bağlıdır.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: