KPSS SINAVI SONUÇLARI

July 4, 2008

ASAL, askerliğe ilişkin sık sorulan sorulara verdiği cevapları yayımladı

Filed under: kpss askerlik — hurriyetilan @ 11:39 am

Aşağıdaki sık sorulan sorular dosyası MSB Askere Alma Dairesinin WEB sitesinden alınmıştır.

İnternet üzerinden veya e-mail ile erken sevk için

müracaat edebilir miyim ?

İnternet üzerinden veya e-mail ile erken sevk müracaatında bulunmanıza imkan bulunmamaktadır.

İnternet üzerinden veya e-mail ile yedeklik yoklamasını yaptırabilir miyim ?

İnternet üzerinden veya e-mail ile yedeklik yoklaması yaptırmanıza imkan bulunmamaktadır. Askerlik şubesine bizzat başvurarak veya posta ile müracaat edebilirsiniz.

Ağustos celbinde askere gideceğim. Denizi çok seviyorum. Askerliğimi Denizci olarak yapabilir miyim?

Sınıflandırma işlemi yükümlülerin son yoklama esnasında tespit edilen nitelik ve özellikleri (tahsil, meslek, sağlık durumu, ehliyet vb) ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak şifreli kayıtlar üzerinden rasgele erişim (Random) sistemiyle bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Özellik ve niteliklerinizin uygun olması ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na tahsis edilen kontenjanlar ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları nispetinde askerlik hizmetinizi Deniz Kuvvetleri Komutanlığında yapma olasılığınız mevcuttur.

Şubat celbinde askere gideceğim. İstanbul’da oturmaktayım. Ailevi nedenlerden dolayı askerliğimi İstanbul’da yapmam mümkün mü?

15 aylık hizmete tâbi er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmetlerini nüfusa kayıtlı oldukları veya ikamet ettikleri il hudutları içerisinde yapmaları mümkün değildir.

Şanlıurfa merkez nüfusuna kayıtlı olmama rağmen İstanbul Bakırköy’de oturuyorum Kasım celbinde askere gideceğim. Sevk evraklarını almam için Şanlıurfa Askerlik Şubesine mi gitmem gerekiyor?

Sevk evraklarınızı almak için Şanlıurfa Askerlik Şubesine başvurmanıza gerek bulunmamaktadır. Her türlü askerlik işleminizi Türkiye’nin her hangi bir yerindeki askerlik şubesinden yaptırabilirsiniz.

Ağustos celbinde askere gideceğim. Sınıfımı ve birliğimi internetten öğrenebilir miyim?

Sınıf ve birliğinizi internet üzerinden öğrenme imkanı bulunmamaktadır. Sonuçları ancak askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.

YEDEK SUBAY İŞLEMLERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Yedek subay aday adaylarının erken sevk dilekçelerini hangi tarihlerde ve hangi makamlara vermelidirler?

Grupları itibarıyla emsallerinin sevk edileceği celp döneminden önce askere alınmak isteyen yedek subay aday adayı yükümlüler, askerlik şubesinden aldıkları askerlik durum belgesi ve bir adet dilekçe ile , yerli kayıtlı oldukları askerlik şubelerinin bağlı olduğu askerlik dairesi başkanlıklarına (Tıp doktorları askerlik şubelerine) gitmek istedikleri celp dönemlerine göre aşağıda yazılı tarihlerde müracaat edebilirler;(Erken sevk dilekçesi örneği için Bkz: EK-7)

CELP DÖNEMLERİBAŞVURU TARİHLERİ

ŞUBAT CELBİ İÇİN,01 ARALIK-31 OCAK AS.Şubesi.Bşk.

NİSAN CELBİ İÇİN,01 ARALIK-25 OCAK AS.Dairesi.Bşk.

HAZİRAN CELBİ İÇİN,01 NİSAN-31 MAYIS AS.Şubesi.Bşk.

AĞUSTOS CELBİ İÇİN,01 NİSAN-25 MAYIS AS.Dairesi.Bşk.

EKİM CELBİ İÇİN,01 AĞUSTOS-30 EYLÜL AS.Şubesi.Bşk.

ARALIK CELBİ İÇİN,01 AĞUSTOS-25 EYLÜL AS.Dairesi.Bşk.

NOT: NİSAN-AĞUSTOS-ARALIK Celp Dönemlerinde, tıp doktorlarının erken sevk müracaatları, askerlik şubelerince bu dönemlere ait 2’nci Grup EK-R Çizelgelerin tanzim tarihlerine kadar kabul edilir.

Aralık Yedek subay celbinde sevke tabi öğretmenlerden istekli olanlar bir sonraki celp dönemine ertelenebiliyor mu?

Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında fiilen görevli öğretmenler, okulların kapalı olduğu sadece AĞUSTOS Yedek Subay Celbinde silâh altına alınacaklardır. ARALIK ve NİSAN celbinde sevke tâbi öğretmenlerden istekli olanlar, il veya ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerinden alacakları EK-A Öğretmen Bildirim Çizelgesi ile askerlik şubesine müracaat etmeleri halinde, bir defaya mahsus olmak üzere sevkleri AĞUSTOS celbine ertelene bilmektedir. Öğretmenlerden ARALIK ve NİSAN celp dönemlerinde askere gitmek isteyenlerin ise, dilekçeleri alınarak sevkleri yapılır. Ancak bunlar Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilmezler.

Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilecek yedek subay öğretmenler nasıl belirlenmektedir?

Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilecek öğretmen miktarı Millî Eğitim Bakanlığının isteği üzerine Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir. Ancak özel okul ve dershane öğretmenleri Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilmezler. Yedek subay öğretmenler Türk Silahlı Kuvvetlerinin yedek subay ve kısa dönem er ihtiyacı karşılandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevli öğretmen yükümlüler arasından seçilir.

Yedek subay öğretmenlerin eğitim süresi ne kadardır? Eğitimleri sonunda askerlik hizmetlerini nerelerde tamamlamaktadırlar?

Öğretmenlerin eğitim süreleri bir aydır. Bu sürenin sonunda Millî Eğitim Bakanlığınca Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Kalkınmada Birinci Öncelikli İllerdeki Okullara atandırılırlar.

Yedek subay öğretmen statüsündeki yükümlülerin özlük işlemleri hangi bakanlıkça yürütülmektedir?

Öğretmen yedek subayların maaş ve özlük hakları görev yerlerine katılışlarından itibaren asteğmen emsalleri gibi Millî Eğitim Bakanlığınca ödenir. Askerlik süresince göreve devam, görev ilişkileri ve göreve ait yaptırımlar konusunda İç Hizmet Kanunu ile Askerî Ceza Kanunu hükümlerine tâbidirler. Öğretmenlik görevini yaparken rütbeleri bulunmaz. Hizmetleri sonunda yedek subay (Asteğmen) olarak terhis edilirler.

Millî Eğitim Bakanlığı emrinde görevlendirilen yedek subay öğretmenler, görevleri süresince resmi elbise giyemezler, iaşe edilmezler, hizmetleri esnasında derneklere giremezler ve siyasî faaliyetlerde bulunamazlar.

Yedek subay öğretmenlerin, izin tecavüzü, hava değişimi tecavüzü, firar veya izinsiz olarak görevden ayrı kaldıkları süreler bakımından asker kişiler gibi yargılanırlar.

Yedek subay aday adaylarının girecekleri sınavlar nerede ve hangi tarihlerde yapılmaktadır?

a. Sağlık sınıfı (Tıp doktorları dahil) SAMSUN, Veterinerler GEMLİK, diğer meslek ve branşlardakiler ise; ADANA, DİYARBAKIR, ERZURUM, ANKARA, İSTANBUL, İZMİR, BALIKESİR, SAMSUN olmak üzere sekiz merkezde sınava alınmaktadırlar.

b. Tıp doktorlarının sınavı; NİSAN, AĞUSTOS, ARALIK aylarında 01-02-03 tarihlerinde, ŞUBAT, HAZİRAN, ve EKİM aylarında ise 01-02 tarihlerinde yapılmaktadır.

Diğer meslek ve branştaki yedek subay aday adayların sınavı ise; NİSAN, AĞUSTOS ve ARALIK aylarında 01-02-03 tarihlerinde,

yapılmaktadır.

Kısa dönem (Er) veya uzun dönem (Yd.Sb.) seçimi nasıl yapılıyor? Bu seçimde ne tür özellikler etkilidir? Ayrımlar başvuran adayın tercihine göre mi yoksa ihtiyaca göre mi yapılıyor?

a. Silâh altına alınan tüm yedek subay aday adayları sevk edildikleri test ve mülâkat merkezlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığınca test ve mülâkata tâbi tutulmakta ve bu sınav sonucuna göre bilgisayar ortamında yedek subay ve kısa dönem er statüsüne seçilmektedir.

b. Bu seçimde, öncelikle Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yedek subay ihtiyacı, daha sonra yükümlülerin istekleri ve bu sınavdaki basarı durumları dikkate alınmaktadır.

Yedek subay aday adayları sınava girdikten ne kadar süre sonra teslim oluyorlar?

a. Sağlık sınıfı yedek subay aday adayı yükümlüler, sınava girdikleri tarihi takiben; karışık sınıf yedek subay aday adayı yükümlüler ise, bilgisayarla statülerinin tespitinden sonra (sınava girdikleri tarihten yaklaşık bir hafta sonra) sınıf

okuluna veya eğitim birliğine katılmaktadırlar.

Askerliğini bilgisayar subayı olarak yapabilmek için hangi okul mezunu olmak gerekiyor?

Fakültelerin bilgisayar bölümünü bitirmiş veya bilgisayar mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak gerekmektedir.

Sevk tehir talebinde kimler bulunabilir?

Devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde veya yurt dışında staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora yapanlar kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup, hizmetinin özelliği sebebiyle sevk tehirine ihtiyaç duyulan OHAL ve Birinci Derecede Kalkınmada Öncelikli yörelerde görevli kamu personeli ve dünya ölçüsünde orijinal bir araştırma projesi üzerinde çalışanlar;

a. Yoklama kaçağı veya bakaya olmaması,

b. Yoklama kaçağı veya bakaya suçlarından dolayı ceza almamış olması,

c. 33 yaş sınırı içerisinde olmak koşulu ile sevk tehiri için müracaat edebilirler.

Yurt dışında master yada doktora yapacak adaylar sevk tehir talebinde bulunabilmek için nereye başvurmalıdırlar?

Erteleme süresi bitenler bu sürenin uzatılması gerektiği durumlarda ne gibi işlemler yaptırmalıdırlar?

a. Yurt dışında Millî Eğitim Bakanlığınca tanınan bir yüksek öğretim kurumunda lisansüstü öğrenim görenler, sevk tehir taleplerini Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir.

b. Bunlardan erteleme süresi bitenler sevk tehirlerini uzatabilmek için, sevk tehirlerinin bitiminden en az iki ay önce,öğrenciliğinin devam ettiğine dair akseptans ile bulunduğu ülkedeki T.C. Konsolosluğunun eğitim Ateşeliğine başvurmaları gerekmektedir.

Yurtdışında lisansüstü eğitim yapan yedek subay adaylarının bakaya kalmaları halinde yapması gereken işlemler nelerdir?

a. Yurtdışında bulunduğu yerdeki T.C. Konsolosluğuna müracaat ederek sevke tabi olduğu celp döneminde gitmeyip bakaya kalma nedeninin tespiti için ifadesini vermesi,

b. Konsolosluklarca ifade tutanaklarının askerlik şubesine gönderilmesi,

c. Askerlik şubesince yükümlünün bakaya kalmak suçundan verileceği mahkemenin Beraat veya Kovuşturmaya Yer Olmadığı şeklinde sonuçlanmasını ve sevke tabi olduğu celp döneminden önce öğrenciliğinin devam ettiğine dair akseptans ile bulunduğu yerdeki T.C. Konsolosluğunun Eğitim Ateşeliğine müracaat etmesi durumunda, sevk tehiri uzatılabilmektedir.

Yurtdışında bulunup askerliğine karar aldırmayanlar Türkiye’ye girişte bir sorunla karşılaşırlar mı? Bunu önlemek için adayların ne gibi işlemler yaptırması ve nerelere başvurması gerekiyor?

Yurtdışında bulunanlar bulundukları yerin elçilik veya T.C. Konsolosluğuna müracaat ederek askerliklerine karar aldırabilmektedirler. Askerliğine karar aldırmayan yoklama kaçağı veya bakaya kaldığı tespit edilenler, askerliklerine karar aldırmak için en yakın askerlik şubelerine müracaat ettirilirler.

Yüksek öğretimde okuyan öğrenciler ile yüksek lisans yapanların askerliklerinin ertelemesi en son kaç yaşına kadar

yapılabilmektedir?

a. Öğrencilerin askerlikleri, okudukları eğitim, öğretim kurumlarının azami öğrencilik süreleri içinde olmak ve 29 yaş sınırını geçmemek üzere haklarında tanzim edilen öğrenci durum belgelerine istinaden ertesi yıla terk edilmektedir.

Yüksek öğretimde; eğitim-öğretim süresi 2 yıl olan okullarda azami öğrencilik süresi 4 yıl, 4 yıl olan okullarda azami öğrencilik süresi 7 yıl, 5 yıl olan okullarda azami öğrencilik süresi 8 yıl, 6 yıl olan okullarda azami öğrencilik süresi 9 yıldır.

b. Devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde veya yurt dışında; staj, yüksek lisans, ihtisas ve doktora yapanların askere celp ve sevkleri, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda olmamak veya bu suçlardan ceza almamış olmak şartı ile ilgili kurumun teklifi üzerine, 33 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar tehir edilebilmektedir.

Şehidin kendisinden sonraki kardeşi askerlikten muaf tutulur mu?

(1) 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 ncu madde 9 ncu fıkrasına göre şehit personelin kendisinden sonra askerlik sırası gelen ilk erkek kardeşi istekli olmadıkça silâh altına alınmaz.

(2) Hak sahibi personelin bu konuda bağlı bulunduğu Askerlik Şubesine yazılı müracaatı gerekmektedir.

(3) Bu haktan, 1076 Sayılı Kanuna tabi Yedek Subaylar ile, 1111 Sayılı Kanuna tabi Erbaş ve Erlerin kardeşleri istifade eder.

Şehit kardeşlerinin ikametgahlarına yakın bir yerde askerlik hizmetini yapması mümkün müdür?

(1) Şehit personelin kardeşleri, eğitim merkezlerindeki eğitimlerini müteakip ikamet yerlerine veya askerlik şubelerine yakın birlik, kurum ve karargahlara tertip edilir.

(2) Hak sahibi personel veya ailesi, bu konuda öncelikle sevk esnasında Askerlik Şubesi Başkanlığına, mümkün olmadığında Eğitim Merkez K.lığına, bununda mümkün olmaması halinde tertip edildiği birlik k.lığına veya şehidin kardeşinin mensubu olduğu kuvvet komutanlığına dilekçe ile müracaatı gerekmektedir. Dilekçesine kardeşinin şehit olduğuna dair belge ve vukuatlı nüfus kayıt örneği eklenmelidir.

Yedek subay adayları katıldıkları sınav sonuçlarını nerden öğrenebilir.Asal Web.Sitesinde yayınlanır mı ?

Yedek subay aday adaylarının girdikleri test ve mülakat sınavları Kara Kuvvetleri Komutanlığı sonuçlandırılıp, Askeralma Dairesi Yedek Subay Şubesine bildirilmektedir. ASAL Web.Sitesinde sonuçlar açıklanmamakta olup, sınav sonuçlarını kkk.tsk.mil.tr.internet adresinden veya askerlik dairelerinden öğrene bilirsiniz.

Stajyer öğretmenlerin askerliklerinin tehir edilebilmesi için yapılması gereken işlemler nelerdir?

MEB kadrolarında fiilen stajyer olarak görev yapan öğretmenlerin sevk tehir işlemleri MEB Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine, yükümlülerin nüfusa kayıtlı oldukları askerlik şubelerinin bağlı bulundukları askerlik dairesi başkanlıklarınca yapılmaktadır. Bu nedenle il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü kanalıyla MEB Per.Gn.Md.lüğüne müracaat edilmesi, MEB Per.Gn.Md.lüğünce de yükümlülerin nüfusa kayıtlı oldukları askerlik şubesi başkanlıklarının bağlı bulunduğu askerlik dairesi başkanlıklarına sevk tehir teklifinde bulunulması halinde, yoklama kaçağı suçundan ceza almamak veya bakaya olmamak şartıyla sevk tehir teklifi yapılabilmektedir.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: