KPSS SINAVI SONUÇLARI

July 1, 2008

Üniversitelere kadro tahsisi geliyor

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, “Taşımalı sistemi tamamen kaldırmamız mümkün değil ama okul sayısını artırarak taşıma mesafelerini azaltabiliriz” dedi.

Çelik, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2007 yılı bütçesinin görüşmeleri sırasında milletvekillerinin yönelttiği soruları yanıtladı. Çelik, 35 bin öğrenci kapasiteli 40 yurt yapıldığını belirterek, bu yurtların yıldızlı oteller mahiyetinde olduğunu söyledi.

Yeni kurulan 15 üniversitenin kampüs alanlarının henüz belirlenmediğini belirten Çelik, “Bu üniversitelerin kampüs alanları belirlendikten sonra Maliye Bakanlığı yedek bütçesinden ek ödenek verilecek. 15 yeni üniversitenin bütçesine konulan 500 milyar lira, semboliktir” diye konuştu.

Özel İdarelerin daha önce sınırlı olan bütçelerinin yapılan yasal düzenlemelerde artırıldığını anımsatan Çelik, bunların 6 katrilyon liraya ulaşan bütçelerinin en az yüzde 20’sinin eğitime harcanmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

“Eğitim bütçesinde görülmeyen ama bizim kullandığımız kaynaklar var” diyen Çelik, yaptırılan 100 bin yeni dersliğin de görülmeyen kaynaklardan karşıladıklarını söyledi.

-“ENDİŞENİZ OLMASIN”-

Sözleşmeli veya kadrolu öğretmen alımlarının puan sıralamasına göre yapıldığını anlatan Çelik, “Sözleşmeli öğretmen alsak bile istediğimizi atayamıyoruz. Endişeniz olmasın. Puan sıralamasına göre elektronik ortamda atamalar yapılıyor” dedi.

Şubat 2007 tarihinde kadrolu öğretmen ataması yapılacağını bildiren Çelik, sözleşmeli öğretmenlerin kadrolu öğretmenliğe başvurabileceğini söyledi.

Çelik, taşımalı eğitimin sadece parayla ilgili olmadığını belirterek, şöyle devam etti: “Amerika kadar bizim de paramız olsa yine taşımalı eğitimi kaldıramayız. Bir mezrada 10 öğrenci, diğer mezrada 12 öğrenci var. Buralara belki parayla okul yaptırabiliriz ama bir okulda eğitim verebilmek için en az 10 branş öğretmene ihtiyaç var.

Taşımalı eğitim, Amerika’da da ‘Busing Sistemi’ adıyla uygulanıyor. Halen 28 bin merkezdeki öğrenciyi 5 bin merkezdeki okullara taşıyoruz. Taşımalı sistemi tamamen kaldırmamız mümkün değil ama okul sayısını artırarak taşıma mesafelerini azaltabiliriz.” Halk Eğitimi Merkezlerinde açılan kurslarla 1 milyon 147 bin kişiye okuma yazma öğretildiğini kaydeden Çelik, bu sayının okuma yazma bilmeyenlerin yüzde 15’ine denk geldiğini kaydetti.

Birinci ve ikinci derece deprem bölgesindeki Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının tamamen güçlendirildiğini bildiren Çelik, bu bölgelerdeki Pansiyonlu İlköğretim Okullarının güçlendirme çalışmalarının 2007’de tamamlanacağını söyledi.

-YÖK BAŞKANVEKİLİ EŞME…-

YÖK Başkanvekili İsa Eşme ise YÖK Başkanı Erdoğan Teziç’in Komisyona gelmemesine ilişkin tartışmalarda sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

“Konulara vakıf olan Başkanvekili olarak” kendisinin Komisyona geldiğini belirten Eşme, “YÖK Başkanımız tüm konulara vakıftır. Eğer bu yanlış anlaşıldıysa düzeltelim. Teknik konulara bazen ben bile vakıf olmayabilirim” diye konuştu.

YÖK’ün 2007 yılı bütçesinde, bir önceki yılın bütçesine oranla yüzde 8 artış olduğunu kaydeden Eşme, üniversitelerin gelirlerinin üçte 2’sini bütçeden, üçte birini ise döner sermayeden sağladığını bildirdi.

Hasta sevkleri, tedavi ücretlerine zam yapılmaması, KDV getirilmesi gibi son uygulamalardan dolayı üniversite hastanelerinin döner sermaye gelirlerinde yüzde 53 oranında azalma meydana geldiğini kaydeden Eşme, “Son uygulamalar hastanesi olan üniversitelerde büyük sorunlara yol açmaktadır. Bazı rektörler ‘hastaneler iflasın eşiğinde olduğunu” belirtmektedirler” diye konuştu.

-“ÜNİVERSİTELERE KADRO TAHSİSİ YAPACAĞIZ”-

İsa Eşme, yeni kurulan 15 üniversiteye bin 80 kadro için açıktan izin verilmesine rağmen atamaya izin verilmediğini belirterek, yeni üniversitelerde idari kadronun oluşturulamadığını söyledi.

Türkiye’de üretilen makale sayısının halkı Müslüman olan ülkelerin tamamında yayınlanan makale sayısından fazla olduğunu bildiren Eşme, bilimsel araştırmalar konusunda Türkiye’deki üniversitelerin AB üyesi ülkeler arasında iyi bir konumda olduğunu savundu. Eşme, 485 Meslek Yüksekokulunda (MYO) eğitim verildiğini belirterek, bunlardan 56’sının DPT ile Dünya Bankası tarafından desteklendiğini bildirdi.

MYO’larda en büyük sorunun öğretim elemanı ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Eşme, bu okullarda 59 öğrenciye 1 öğretim üyesi düştüğünü, 5 bin öğretim üyesi sayısının en az 8 bine çıkarılması gerektiğini söyledi.

Eşme, üniversiteye eleman alımının merkezi sınava tabi tutulması nedeniyle uzman kişilerin doğrudan kadroya dahil edilemediğini, bunun da personel sıkıntısına neden olduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ise üniversitelerden ek personel için talep geldiğini belirterek, “Bütün üniversitelerin personel ihtiyacını bir bütün olarak ele alıyoruz. Bir paket olarak çalışmamız var. Bu üniversitelere kadro tahsisi yapacağız” diye konuştu.

-“KONTENJANLAR ARTIRILMALIDIR”-

YÖK Başkanvekili Eşme, araştırma görevlilerinin son derece önemli olduğuna dikkati çekerek, öğretim üyesi sorununun aşılmasının en önemli halkasını araştırma görevlilerinin oluşturduğunu söyledi.

Üniversiteye girişlerde sorunlar yaşandığını da vurgulayan Eşme, ”Girişlerde çok sorun yaşanıyor. Sorunların çözümü için yığılmayı azaltacak önlemler alınmalıdır. Diğer bir çözüm de üniversite kontenjanlarının artırılmasıdır. Bunun için hızlı bir şekilde öğretim üyesi yetiştirilmelidir. 3, 5 ve 10 yıllık planlar yapmalıyız. Üniversite kadrolarında biraz fazla cömert davranılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından bütçelerin oylanmasına geçildi.

TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: