KPSS SINAVI SONUÇLARI

June 25, 2008

ÖSYM Yine Alan Kontrolü Yapmadı

Filed under: Kpss Bilgi — hurriyetilan @ 1:45 pm
Tags: , ,


ösym logosu2008/3 KPSS tercih işlemlerinin sonuçları dün açıklandı. ÖSYM 2008/3 KPSS tercih kılavuzunda açık olarak, kadro ve pozisyonlar için aranaılan nitelikler arasındaki tutarsızlığı kontrol yapacağını adaylara ilan etmesine rağmen, herhangi bir kontrol işlemi yapmadı. Alan kontrolü yapılmadığı için, bir kısım adayların kasdi yanlış tercihinden dolayı bir çok kadro boş kalacak.

2008/3 KPSS tercih kılavuzunda ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

“4. YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

4.1 Bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

4.2 Aynı öğrenim düzeyde birden fazla sınava girilmişse, koşulların karşılandığı kadro ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerinde 2004 veya 2006-KPSS’lerden alınan puanların yüksek olanı kullanılacaktır.

4.3 Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

4.4 Yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

4.5 Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

4.6 Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacaktır.”

KONTROL YAPILMADI

ÖSYM son bir kaç yerleştirme işleminde takındığı tavrı bu yerleştirme işleminde de sürdürmüştür. Kaynakta kontrol yapılmadığı için bir çok aday, şartlarını taşımadığı kadroları tercih etmiş ve yüksek puanlarınan dolayı yerleşmiştir.

Memurlar.net‘e gelen bazı iletilerde bir elektrik-elektronik mühendisinin, “Metalurji ve Malzeme Mühendisliği mezunu olmak” şartının arandığı kadroyu tercih ettiği ve ÖSYM tarafından kaynakta kontrol yapılmadığı için, bu kişinin söz konusu kadroya yerleştiği belirtilmiştir. Söz konusu bu aday, kadro için aranılan nitelikleri taşımadığı için ataması yapılmayacak ve kadro boş kalacaktır.

Sadece bir dikkatsiz veya kötü niyetli adaydan dolayı;

1- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği mezunu bir aday işsiz kalmaya devam edecek.
2- Kamu kurumu personel ihtiyacını karşılayamayacaktır.

ÖSYM NEDEN KONTROL YAPMIYOR?

YÖK’ün bölümlere vermiş olduğu denklikler ÖSYM’yi bunaltmış durumdadır. Gerekli – gereksiz verilen denklik kararları nedeniyle ÖSYM aleyhine açılmış çok sayıda dava bulunmaktadır. ÖSYM, sözkonusu bu davalardan kurtulabilmek amacıyla kontrol yapma uygulamasından vazgeçmiştir.

Ancak bu şekilde çözüm kolay bir kaçıştır ve çözüm değildir. YÖK ve ilgili kurumların elbirliğiyle bu soruna bir çözüm üretmeleri gerekmektedir. Aksi halde hem işe ihtiyacı olan adaylar işsiz kalmaya devam edecek hem de kamu kurumları ihtiyaçlarını karşılayamacaktır.

TrackBack URI

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: