KPSS SINAVI SONUÇLARI

June 21, 2008

2008 KPSS’YE KATILACAK ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİKKATİNE

Filed under: Kpss Bilgi — hurriyetilan @ 10:54 am
Tags: , ,

2008-KPSS’YE KATILACAK ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİKKATİNE!
Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla 2008-2 atama
döneminde (Ağustos-2008) 14.000 kadrolu, 10.000 sözleşmeli olmak üzere toplam 24.000 öğretmen
ataması gerçekleştirilecektir.
Eğitim kurumlarımızda oluşacak öğretmen ihtiyacı belirlenerek, atama yapılacak alanlar,
kontenjanları, taban puanları, atama takvimi, başvuru ve onay süreci, genel ve özel şartlar gibi bilgiler
2008 yılının Ağustos ayının ilk haftalarında Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr adresinde
yayınlanacak olan 2008-2 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu’nda belirtilecektir.
ÖSYM’ce düzenlenecek sınava başvurular 28 Nisan-09 Mayıs 2008 tarihleri arasında 2008 KAMU
PERSONEL SEÇME SINAVI (2008-KPSS) KILAVUZU hükümlerine göre alınacak ve sınav 28-29
Haziran 2008 tarihlerinde uygulanacaktır. Söz konusu Kılavuzda 2007 yılında olduğu gibi
Bakanlığımıza ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Ancak, aşağıda belirtilen açıklamalar ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr adresinde de yayınlanmaktadır.
2008-2 atama döneminde (Ağustos) öğretmenlik için başvuru yapacak adaylardan KPSSP10’a katılma
ve başarılı olma şartı aranacaktır. Sınava katılacaklar için önemli olan açıklamalar ile özel şartlar
aşağıda belirtilmiştir.
İlgililere önemle duyurulur.


AÇIKLAMALAR
1. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon eğitimi olmayanların,
Talim ve Terbiye Kurulunun 119 sayılı Kararı’nın 7 ve 8’inci maddelerinde belirtilen nitelikleri taşıyan
potansiyel adaylarla ihtiyacın karşılanamadığı atama dönemleri ile sınırlı olmak ve belirtilen nitelikleri
taşıyan adayların atamalarından sonra gelmek şartıyla; Talim ve Terbiye Kurulunun 119 sayılı Karar eki
Çizelge’de yer verilen yüksek öğretim programlarından mezun olup Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz
Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon programını tamamlamayanların, Kamu Personel Seçme Sınavı
(KPSSP10)’nda 75 ve daha yukarı puan aldıkları takdirde pedagojik yönden eksiklikleri daha sonra
tamamlatılmak üzere alan öğretmenliklerine başvuracağı alanın minimum taban puanı da esas alınarak
başvuruları kabul edilecektir.
2. Aynı alana atanacakların KPSS’den alınan KPSSP10 puan üstünlüğü esas alınır. Puanların eşit olması
durumunda ataması yapılacak adayın seçiminde; Kamu Personel Seçme Sınavı Eğitim Bilimleri testindeki
doğru cevap, bunun da eşit olması durumunda bütün testlerdeki toplam doğru cevap sayısı fazla olana,
bununla da eşitliğin bozulmaması durumunda bilgisayar kurasına başvurulur.
3. Hizmet yükümlülüğü bulunan adayların başka bir kuruma başvurmaları hâlinde bu yükümlülüğe ilişkin
borcunu ödemiş olması gerekir.
4. Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarih ve 119 sayılı Kararı’nın geçici 2’nci maddesine göre; Karar
eki Çizelgede yer verilmeyen, ancak daha önceki kararlarda yer alan ve adları değişen yüksek öğretim
kurumlarının lisans düzeyindeki öğretmenlik programlarından mezun olanlar, bu Esaslar eki çizelgede yer
alan denk oldukları yüksek öğretim programı mezunları gibi değerlendirileceklerinden başvuruları
alınacaktır. Ancak, bu kapsamda olanlar alanlarının ve adlarının değiştiğini okullarından alacakları belgeyle
belgelendireceklerdir.
5. 21/05/1999 tarih ve 99-64 sayılı Hacettepe Üniversitesi Senato Kararı’ndan önce Spor Bilimleri ve
Teknolojisi Yüksekokuluna kayıt yaptırıp mezun olanların, söz konusu Senato Kararı doğrultusunda Beden
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı ile eşdeğer sayılarak Beden Eğitimi Öğretmenliğine başvuruları
kabul edilecektir.
6. KPSS sonuç belgesinde yer alan KPSSP10 puanı, atamaya esas olan alan ve mezun olunan yüksek öğretim
programı bilgileri Öğretmenlik İçin Elektronik Başvuru Formuna otomatik olarak yansıtılacağından,
ilgililerin mağdur olmamaları için KPSS başvurusunda gerçek durumlarını gösteren bilgileri beyan etmeleri
gerekmektedir.
7. Pedagojik Formasyon aranacaklarda; “Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans”, Millî Eğitim
Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde yurt içinde açılan
“Pedagojik Formasyon” ve 33 kredilik “İlköğretim Sınıf Öğretmenliği” Sertifika Programlarından herhangi
birini başarı ile tamamlayanlar. Bu kapsamda açılmayan yurt dışındaki üniversitelerden (Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti dâhil) alınan pedagojik formasyon belgeleri geçerli değildir.
8. İngilizce alanına, yabancı dille öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarının Talim ve Terbiye Kurulunun 119
sayılı Kararı kapsamındaki ek Çizelgede yer verilen lisans düzeyinde İngilizce öğretim yapan bölümlerinden
mezun olanlar ile ek çizelgede herhangi bir alan öğretmenliğine kaynak olarak gösterilen programlardan
mezun olup “Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)”’nda (B) ve daha yukarı
düzeyde puan alanlar başvurabileceklerdir.
ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR
Adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yer alan koşulları taşımakla
birlikte (*):
1) Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarih ve 119 sayılı Kararında belirlenen ve alanlar itibarıyla
hizalarında gösterilen yüksek öğretim programlarından mezun olmak,
2) Sağlık durumunun Türkiye’nin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevini yapmasına engel
olmadığını tam teşekküllü hastanelerden son altı aylık süre içinde alınacak “Öğretmen olur.” kayıtlı sağlık
kurulu raporuyla belgelendirmek,
3) Öğretmenlik için yapılacak başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak,
4) Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede ceza almamış olmak,
5) Adaylık dönemi içinde sağlık durumu hariç, görevine son verilenlerden öğretmenlik için son başvuru
tarihine göre üç yılını doldurmuş olmak,
6) Yurtdışı yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olanlar açısından Talim ve Terbiye
Kurulunun 119 sayılı Kararı’nda belirtilen yükseköğretim kurumlarının aynı alana denkliği Yükseköğretim
Kurulunca belirlenmiş olmak,
7) “Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans”, Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu
işbirliği ile açılan 21 kredilik “Pedagojik Formasyon”, 33 kredilik “İlköğretim Sınıf Öğretmenliği” ve
İngilizce Öğretmenliği için 31 kredilik “İngilizce Öğretmenliği Sertifikası” Programlarından herhangi birini
başarı ile tamamlamış olmak (Eğitim Fakültesi mezunlarından aranmaz),
8) Öğretmenlik başvurusu yaptığı alanla ilgili bir yüksek öğretim programından mezun ya da başvuru tarihi
itibarıyla mezun olabilecek durumda olmak (Lisans öğreniminin ara sınıflarında girilen sınav sonuçları
geçersizdir),
9) ÖSYM’ce yapılacak KPSSP10’da atanacağı alan için Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üstünde puan
almış olmak,
10) Askerlik yükümlüsü olanlara başvuruları esnasında, elektronik başvuru formunda yer alan, “Askerlik
hizmetimi yaptım.”, “Askerlik hizmetinden muafım.” ya da “Askerlik hizmetim tecil edilmiştir.”
seçeneklerinden birini işaretleyerek beyan etmek ve atanması durumunda beyan ettiği seçeneği
belgelendirmek,
şartları aranır.
* Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmaz.

Advertisements
TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: